2023 წლის 1 ივლისიდან, სოციალურად დაუცველი ბავშვები ყოველთვიური დახმარების სახით 200 ლარს მიიღებენ

  • 2023 წლის 1 ივლისიდან, სოციალურად დაუცველი ბავშვები ყოველთვიური დახმარების სახით 200 ლარს მიიღებენ. აღნიშნული დახმარება 2 წლის წინ ყოველთვიურად 50 ლარს შეადგენდა.

პროგრამის ბიუჯეტი 65 მილიონი ლარია.