აბაშაში ქარის შედეგად დაზიანებული სახლების გადახურვის სამუშაოები იწყება

  • აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფორმაციით, აბაშის მუნიციპალიტეტში ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის სამუშაოები იწყება.

საქართველოს მთავრობის განკარგულებით, სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების ფარგლებში, კილასონიას ქ. N2, თავისუფლების ქ. N21, ცანავას ქ. N28 და თავისუფლების ქ. N141 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლები გადაიხურება.

სამუშაოების ღირებულება 184 220 ლარს შეადგენს.

11-14 იანვარს ძლიერი შტორმული ქარის შედეგად მნიშვნელოვანი ზარალი მიადგა მოსახლეობის საცხოვრებელ სახლებს.

პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით, დაზარალებული მოსახლეობის დაზიანებული კერძო სახლების კომპენსაციის გაცემის მიზნით, მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან კომპენსაცია გაიცა 857 ოჯახზე, ხოლო მერიის სარეზერვო ფონდის ბიუჯეტიდან, ფულადი კომპენსაცია გაიცა სოციალურად დაუცველ კერძო სახლების მესაკუთრეებზე