აბაშის ხელოვნების სკოლა კულტურის სამინისტროს მიერ გამოცხადებული კონკურსის გამარჯვებულია

აბაშის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების განვითარების ცენტრის ხელოვნების სკოლა, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ გამოცხადებული კონკურსის, - “სამუსიკო სასწავლებლებში ინსტრუმენტების განახლება” - გამარჯვებულია. საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო როიალს ხელოვნების სკოლას, გამარჯვებული პროექტის, “სამუსიკო სასწავლებლებში ინსტრუმენტების განახლება” ფარგლებში გადასცემს. კონკურსის მიზანია უმაღლეს და სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლებისა და სწავლის ხარისხის...