ტრენინგების ციკლი რეგიონის ფერმერებისთვის AFAD-ისგან

პროექტის “პროფესიული განათლებისა და ექსტენციის სისტემების მოდერნიზება საქართველოს სოფლის მეურნეობაში” ფარგლებში მიმდინარეობს მოკლევადიანი ტრენინგების ციკლი რეგიონის ფერმერებისთვის, რომელსაც უძღვებიან სოფლის განვითარების სააგენტოს ექსტენციონსტი-ტრენერები. ტრენინგების მიზანია, ფერმერთა საჭიროებაზე მორგებული სასოფლო-სამეურნეო, ან მასთან მკვეთ საკითხებზე ცოდნის და ინფორმაციის გაზიარება ფერმერთა საწარმოო და ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობისთვის. უკვე ჩატარდა მოკლევადიანი ტრენინგები თემებზე: “აგრო-ტურიზმი”, “სასოფლო-სამეურნეო...