დუტუ მეგრელის საჩუქარი

მემატიანე ამბობს: საზოგადო მოღვაწე, პოეტი დიმიტრი ხოშტარია -დუტუ მეგრელი დაიბადა 1867 წელს, 26 ოქტომბერს სოფელ სუჯუნაში. მამამისი თომა სოფლის ღარიბი დიაკვანი იყო. იგი მალე გარდაიცვალა, ხოლო დედა, მარიამი, პატარა დიმიტრითურთ ძიძად შევიდა დავით აბაშიძის ოჯახში (ხარაგაული). ამის შემდეგ მან თავი შეაფარა ნიკო დადიანს (შალვა დადიანის მამას). აქ მომავალ პოეტს შთაუნერგეს...

ალექსანდრე აბაშელი-მზის მეხოტბე

წერილი, რომელსაც გთავაზობთ, აბაშელმა კონსტანტინე გამსახურდიამ უძღვნა აბაშელ ალექსანდრე აბაშელს (ჩოჩიას) და მას მისი უერთგულესი მეგობარი უწოდა. "კონსტანტინე გამსახურდია – “ალექსანდრე აბაშელი” ოდიშური მუხის ჭიშკარს ახალი მთვარისდარი თვალი ჰქონდა დატანებული. როცა ცხენოსანი ვინმე ჭიშკარს მოადგებოდა და დაიძახებდა, ყველაზე ადრე მე გავრბოდი სტუმრის შესახვედრად, მაგრამ ვიდრე კარს გავუღებდი მას, ფრთხილად გავხედავდი...