აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიაში პროექტის “თვითმმართველობის პარკის” პრეზენტაცია გაიმართა

პროექტის  ფარგლებში აბაშის ცენტრში  შეიქმნება თვითმმართველობის პარკი, სადაც  მოქალაქეებს შესაძლებლობა ექნებათ ვიდეორგოლებით მიიღონ ინფორმაცია:  მოქალაქეთა ჩართულობის არსებულ მექანიზმებსა და გამოყენების გზებზე. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამების და ქვეპროგრამების, მიმდინარე და დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების, ტურისტული ადგილების შესახებ. ამისათვის პარკში დამონტაჟდება  დიდი   ეკრანი.  პროექტს ახორციელებს არასამთავრობო ორგანიზაცია „სამოქალაქო ცნობიერება“,  ევროკავშირის პროექტის „საზოგადოების ჩართულობაზე ორიენტირებული...